Референции

Ние сме млад екип и вече се утвърждаваме на пазара като коректен, надежден и иновативен партньор.

Фирма „Некст Левел Инженеринг“ ООД изпълни възложените им задачи в срок и с необходимата прецизност и качество, като са спазени всички нормативни изисквания на действащото законодателство в Република България и ЕС. Фирмата разполага с квалифицирани и компетентни специалисти, които доказаха своите възможности с креативни решения на нашите въпроси.

Цялата референция

Елрон ООД

Фирма „Некст Левел Инженеринг“ ЕООД спечели доверието ни със своите иновативни професионални решения, отговорно отношение, организираност, стриктно и коректно изпълнение на възложените работи, спазвайки договорените срокове и в съответствие с всички нормативни изисквания.

Цялата референция

РВС Инженеринг

Всички СМР са изпълнени качествено, отговорно в договорените срокове и са съобразени с нормативните изисквания на РБ България и ЕС.

Фирмата разполага с необходимия транспорт и механизация за извършване на подобен род задачи, както и с компетентно техническо ръководство и бригади от добри специалисти. С предложения професионализъм и стриктно спазване на сроковете и клаузите по сключените договори, фирма „Некст Левел Инеженеринг“ доказа, че е коректен и лоялен партньор.

Цялата референция

Карго Транс 15