Услуги

Предлаганите от нас цялостен инженеринг и оборудване, намират приложение във всеки един сектор от индустрията и бита, като Телекомуникационни компании, Центрове за съхранение на данни (Data centers), Сървърни помещения,Базови станции,Банки,Болници, Строителни компании, Хранително вкусова промишленост, Публичен сектор, Хотели и много други.

Сервиз и гаранционно обслужване

Осигуряваме гаранционен и извън-гаранционен сервиз, гарантиращ правилната и надеждна работа на оборудването и подсигуряващ неговата дълговечност.

Периодичните технически прегледи на устройствата са изключително важна част от нашата мисия и същевременно гарантират вашето спокойствие. Ние ви осигуряваме:

– технически отдел от високо-квалифицирани специалисти, опериращ 24 часа в денонощието 365 дни в годината;

– максимално кратък срок за реакция, диагностика и ремонт;

– преференциални условия за резервни части и консумативи за клиенти със сервизен договор.

Техническите прегледи се извършват без прекъсване на вашите бизнес процеси, като същевременно гарантират висока надеждност, безотказност и намаляват изключително много риска от повреди.

Технически консултации и дизайн

Ние вярваме, че детайлното и коректно проектиране, е основна предпоставка за вашия бизнес. Нашият екип ще осигури за Вас консултация с високо квалифициран специалист, който ще Ви помогне да определите правилно трите основни компонента, съставляващи всеки проект:

необходима мощност, необходимо място и необходими съпътстващи, но задължителни спомагателни компоненти.

Доставка и инсталация

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, чрез които осигуряваме бърза доставка, инсталация и пускане в експлоатация.

Next Level Engineering e компания която ще бъде винаги до вас, нашият екип се състои от специалисти с дългогодишен опит, в сферата на електрозахранването и климатизацията.