Сервиз и гаранционно обслужване

Осигуряваме гаранционен и извън-гаранционен сервиз, гарантиращ правилната и надеждна работа на оборудването и подсигуряващ неговата дълговечност.

Периодичните технически прегледи на устройствата са изключително важна част от нашата мисия и същевременно гарантират вашето спокойствие. Ние ви осигуряваме:

– технически отдел от високо-квалифицирани специалисти, опериращ 24 часа в денонощието 365 дни в годината;

– максимално кратък срок за реакция, диагностика и ремонт;

– преференциални условия за резервни части и консумативи за клиенти със сервизен договор.

Техническите прегледи се извършват без прекъсване на вашите бизнес процеси, като същевременно гарантират висока надеждност, безотказност и намаляват изключително много риска от повреди.