Карго Транс 15

Всички СМР са изпълнени качествено, отговорно в договорените срокове и са съобразени с нормативните изисквания на РБ България и ЕС.

Фирмата разполага с необходимия транспорт и механизация за извършване на подобен род задачи, както и с компетентно техническо ръководство и бригади от добри специалисти. С предложения професионализъм и стриктно спазване на сроковете и клаузите по сключените договори, фирма „Некст Левел Инеженеринг“ доказа, че е коректен и лоялен партньор.

Цялата референция