UPS СИСТЕМИ

В световен мащаб съществуват 3 типа системи за непрекъсваемо токозахранване (UPS-системи):

  •  Off-line

offlineups

  • Line-interactive

lineinteractiveups

  • и On-Line (Double Conversion)

onlineups

Ние подсигуряваме за Вас, пълна гама от устойства последна технология с мощност от 350VA до 3000 kVA.

Различните типове системи, се подбират според всеки конкретен случай, в зависимост от специфичните нужди, като гарантират защита от всички проблеми в електрозахранването, като:

  • Прекъсване на електрозахранването;
  • Пад или пик в електропреносната мрежа;
  • Колебания в честотата;
  • Наличие на хармоници или шум;
  • По-високо или по-ниско от номиналното напрежение;
  • Преходни процеси.