„Некст левел инженеринг“ е компания, която осигурява инженерни решения и продукти, които ще гарантират надеждността и непрекъснатостта на вашия бизнес. Ние проектираме, изграждаме и обслужваме Вашите важни критични инфраструктури. Нашите енергийни решения имат широко приложение – центрове за данни, комуникационни мрежи, търговско и промишлено производство. Ние осигуряваме широк и разнообразен диапазон от продукти за Вашето критично оборудване.

„Некст левел инженеринг“ е компания, която осигурява инженерни решения и продукти, които ще гарантират надеждността и непрекъснатостта на вашия бизнес. Ние проектираме, изграждаме и обслужваме Вашите важни критични инфраструктури. Нашите енергийни решения имат широко приложение – центрове за данни, комуникационни мрежи, търговско и промишлено производство. Ние осигуряваме широк и разнообразен диапазон от продукти за Вашето критично оборудване.

icon-dizajn

Технически консултации и дизайн

icon-car

Доставка и монтаж

support-garant

Поддръжка и гаранция